Leren in de “praktijk”

Verbeterforum levert een groot aantal diensten aan opdrachtgevers die te maken hebben met leren en ontwikkelen. Complexe vraagstukken waarbij “zittende professionals” nieuwe kennis, nieuwe organisatie eisen, nieuwe regelgeving, nieuwe inzichten etc zich eigen moeten maken.


We merken steeds weer dat onderwijs, training moeilijk te combineren zijn met de enorme druk vanuit de omgeving en ook vanuit de eigen organisatie op het leveren van productie.

Het werk gaat door en het werk gaat voor.

Dit is een realiteit die weerbarstig is en zich niet makkelijk laat veranderen door het “hameren” op de noodzaak van verandering.

Wij merken dat het “nieuwe” leren meer moet zijn dan een medicijn die je moet nemen ter verbetering.

Het nieuwe leren is vooral ook een inrichtingsvraagstuk waarbij de cultuur van werken en leren langzaam moet worden aangepast.

Recent hebben wij een grote opdracht mogen uitvoeren voor de Nationale Politie om de politieteams beter in staat te stellen het “afpakken” te intensiveren. Een veelbelovende inzet waarbij crimineel verworven geld wordt afgepakt en weer maatschappelijk kan worden ingezet.

De essentie van onze aanpak was dat er een “organisatiecoach, een trajectbegeleider en docenten op maat een aantal “koplopers” per team gingen ondersteunen en ontzorgen. Zij werden de praktijkcoaches on the job. Efficiënt en minder kostenintensief dan wanneer iedereen verplicht door de “leerhoepel” moet.

In de trieste Mitch Henriques zaak gaat het deze dagen ook over de beroepsvaardighedentrainingen van Politiemensen. Vooral over het aantal uren die moet worden ingericht om de professie en de weerbaarheid van politie mensen te kunnen garanderen. Belangrijk; maar ook hier gaat het om de dagelijkse praktijk, het “willen leren klimaat”. De verdediging verwijt de Staat verantwoordelijkheid voor het gebrek aan training.

Er moeten nog wat stappen gezet worden.

27 nov 2017, discussieer ik daarover met Jan Struijs NPB en Patrick Lodiers bij De Nieuws BV op

radio 1