Dingen die je alleen ziet wanneer je er de tijd voor neemt

Bovenstaande is de titel van een inspirerend boek van “de twittermonnik” Haemin Sunim. Het boek biedt uitdagingen voor zelfstandig professionals die beschikken over voldoende professionele “ruimte”.

Als directeur op de politieacademie zei ik bij diploma-uitreikingen altijd tegen de studenten dat als ze haast hadden, ze af en toe stil moesten staan en dat de discretionaire bevoegdheid die ze als professionals hadden, eigenlijk een voortdurende uitnodiging van de wetgever was om na te denken over waarom ze doen wat ze doen.

Nu ruim 15 jaar later voegt de Twittermonnik naar mijn mening een extra dimensie toe, namelijk dat tijd nemen steeds meer een privilege lijkt te zijn voor zelfstandig professionals, anders dan bij werknemers die in een sterk gereguleerde agendasetting functioneren met minder aandacht voor reflectie. Zelfstandig professionals nemen vanuit hun externe rol vaak de tijd voor de vraag: hoe kan ik ook morgen voldoende meerwaarde bieden?

Tijd en ruimte om vanuit verschillende perspectieven onderwerpen beter te kunnen beschouwen en wellicht zelfs perspectief toe te voegen is cruciaal wanneer het gaat om onderwerpen als “ketensamenwerking”, burgerparticipatie of wanneer innovatie nodig is in een vastgelopen beleidsomgeving.

Wij denken dat netwerkorganisaties zoals Verbeterforum daarom toegevoegde waarde kunnen leveren voor het “leren en ontwikkelen” in grotere organisaties die per definitie wat minder wendbaar zijn.

In netwerkorganisaties zijn de deelnemende professionals als zelfstandig ondernemer gewend om snel en flexibel in te spelen op complexe vraagstukken vanuit de beroepspraktijk.

Het denken en het doen ligt dichter bij elkaar waardoor de theorie en de praktijk ook beter samen kunnen gaan. Juist in de huidige tijd van turbulente veranderingen zijn snelheid en wendbaarheid nodig.

Maar niet zonder bezinning en onafhankelijkheid. Precies daar ligt de toegevoegde waarde van een netwerk van onafhankelijke professionals.

Als Verbeterforum hebben we de beschikking over dat netwerk, de wil en de kennis om toegevoegde waarde te leveren voor verbetering en vernieuwing.

Wij proberen voortdurend dingen te zien door er de tijd voor te nemen.

Luxe en noodzakelijkheid kunnen hand in hand gaan.

Lex Mellink