Lex Mellink

Lex heeft een uitgebreide ervaring als leidinggevende, ruim 20 jr. Als politiechef bij de politie(regio) Utrecht en later als directeur op de politieacademie was hij betrokken bij de vernieuwing van het onderwijs en (re)organisatievraagstukken.

Als zelfstandig ondernemer adviseert hij op nationaal, regionaal en lokaal niveau organisaties bij (sociale) veiligheidsvraagstukken.

Programma’s als “het handelingskader Burgemeesters” voor terugkerende ex-gedetineerden. Het “Burgemeester undercoverprogramma” voor het genootschap van Burgemeesters en het Changelab leerprogramma in Amersfoort heeft hij geïnitieerd en vormgegeven.

Lex is medeoprichter van Verbeterforum, Stichting Sport en Veiligheid en was als Toezichthouder actief in de woningbouwcorporatie-omgeving.

In het onderwijs heeft hij een rol bij het creëren van Leeromgevingen Veiligheid waarin het Veiligheidsonderwijs en de “praktijk“ slimmer met elkaar samenwerken.

Met de MBO raad en het HBO raad werkt hij aan een doorlopende leerlijn Veiligheid.

Lex is daarnaast bestuurlijk actief op verschillende manieren; Als lid voor de Raad voor de Journalistiek, als visitator bij het onderwijs en wonen. Hij was formateur bij de collegevorming in Amersfoort in 2014 en als adviseur bij de ontwikkelingen van bijv. Het Veiligheidshuis Groningen.

Als Maatschappelijk betrokken ondernemer is hij op verschillende manieren betrokken bij veiligheid- leefbaarheidsthema’s in Amersfoort.

Contact