Undercover burgemeesters programma

Verbeterforum organiseert dit jaar in opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters voor de 5e keer het “undercover” burgemeesters pro

gramma.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van Burgemeesters.
De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.
Daarbij hoort het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.
Het programma “de Burgemeester gaat undercover” maakt deel uit van het opleidingsprogramma voor Burgemeesters en is al een 4 tal jaren succesvol uitgevoerd in Amersfoort en recent in Amsterdam.

Dit jaar is aan Verbeterforum gevraagd het programma voort te zetten in Utrecht met als gastheer Burgemeester van Zanen.
De opzet van het programma is een uitgebreide ‘intake’ van de deelnemende Burgemeesters op basis waarvan er een ‘match’ met een maatschappelijke organisatie wordt gemaakt. De training bestaat uit een dag ‘aan het werk’ en een aantal weken later een terugblik om de leeropbrengst te collectiveren.

Dit gebeurt samen met vertegenwoordigers van de organisaties waar Burgemeesters hebben meegewerkt en desgewenst andere relevante gasten.
Burgemeesters zijn over het algemeen enthousiast over hun deelname en ook de deelnemende organisaties ervaren deelname van Burgemeesters als een prettige impuls door de vragen vanuit een politiek bestuurlijk perpectief. Leren en ontwikkelen door “een andere kijk”zijn de sleutelwoorden die steeds terugkeren