Verbeterforum Academie
Verbeterforum Academie; de academie voor organisatievraagstukken en kennistoepassing in het veiligheidsdomein en de publieke sector.

Inleiding

Verbeterforum Academie ontwikkelt en verzorgt opleidingen en trainingen, in verschillende vormen en over uiteenlopende onderwerpen. Een omvangrijk arsenaal aan deskundige trainers wordt daarbij ingezet. Trainers die het werkveld en de doelgroepen kennen, daar veelal zelf ook in hebben gewerkt en actief mee kunnen denken vanuit de praktijk. Verbeterforum Academie is op haar best bij het maken van ‘op maat’ trainingen en opleidingen, zeker ook als daar een zekere tijdsdruk op zit.

Verschillende vormen

Opleiden en trainen kan op zeer uiteenlopende manieren. Van klassikaal tot individueel, van fysiek tot virtueel, van theoretisch tot zelf doen en zelf ervaren en beleven. Verbeterforum Academie zoekt altijd naar een passende werkvorm. We hebben ervaring met onder andere de inzet van virtual reality, e-learning, werkateliers, expedities en undercover programma’s. Wij zetten voor onzeonderwijsactiviteiten binnen Verbeterforum Academie Learnlinq in. Het learning management system Learnlinq ondersteunt bij leeractiviteiten en trainingen en maakt het mogelijk dat medewerkers direct inzichtelijk hebben hoe het staat met hun competenties middels een individueel portfolio.

Uitgevoerde trainingen

Verbeterforum Academie heeft ervaring in verschillende segmenten en op verschillende onderwerpen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van verzorgde trainingen en opleidingen:

 • Undercoverprogramma over Zorg en Veiligheid voor burgemeesters voor het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB)
 • Verdiepingsbijeenkomsten over de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) voor burgemeesters en ketenpartners, via het NGB. De Wvggz regelt hoe mensen met een ‘psychische crisis’ waar nodig verplichte ggz kunnen krijgen
 • Weerbaarheid voor o.a. de Nationale politie, Arriva en Keolis.
 • Professionalisering en certificering verkeerleiders openbaar vervoersorganisaties
 • Weerbaarheid en ondermijnende criminaliteit voor publieke ambtsdragers, in samenwerking met de Wethoudersvereniging
 • Professionalisering van ketensamenwerking binnen Zorg- en Veiligheidshuizen
 • Digitale opsporing voor de Politieacademie
 • EHBO-trainingen voor de Nationale Politie
 • Ontwikkelen en opleiden van de Nationale Politie in afpakscenario’s in het kader van financiële- en economische criminaliteit
 • Betrokken bij de ontwikkeling van en adviseren over inhoud van het veiligheidsonderwijs in het MBO, HBO en de Politieacademie.
 • Adviesvraagstukken die hebben geleid tot opleidingen, bijvoorbeeld Aanpak Jeugdcriminaliteit, Conservatoir Beslag, Individuele Beoordeling voor het ministerie van J & V en de Nationale Politie.